Minőség

minosegMinőségirányítási tevékenységünk alapja a tanúsító szervezet által tanúsításra kerülő és folyamatosan felügyelt MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány és mindenkori közlekedési hatóság szerinti követelményeknek megfelelően működő minőségirányítási rendszer.

Társaságunk a szolgáltatási tevékenységeinek teljes területére vonatkozóan az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert működtet és törekszik ennek folyamatos tanúsíttatására független tanúsító szervezettel.

Az előzetes gépjárműfenntartói vizsgálati tevékenységünk minőségirányítási szabályozása a mindenkori közlekedési hatóság előírásainak, szabályzatainak figyelembevételével került kialakításra.

A vállalkozás fő feladatának tekinti a minőségpolitikájában, céljaiban megfogalmazottakkal összhangban megrendelői elvárásainak megismerését a szolgáltatás egyenletes kiváló minőségben történő maradéktalan teljesítését.

A vezetés folyamatosan nyomon követi és értékeli tevékenységét, és figyelembe veszi a tevékenységei javításával kapcsolatos külső (megrendelői, hatósági), belső (munkavállalói) észrevételeket.

A helyesbítő tevékenységén keresztül gondoskodik az előfordult hiba azonnali javításán túlmenően olyan intézkedéseket bevezetni, mellyel biztosítható annak jövőbeni, újbóli felmerülésének megakadályozása. A szolgáltatásainkkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő panaszok, reklamációkat nyilvántartja, elemzi és a szükséges helyesbítő intézkedéseket meghozza.

Reklamációkezelést a szerviz és műszaki megvizsgálási tevékenységénél a Vállalási szabályzat, egyéb területeken belső utasítás tartalmazza.


 – Tanúsítvány –